تاثیر خصوصیات شخصیتی نماینده در فروش بیمه

تاثیر خصوصیات شخصیتی نماینده در فروش بیمه

تاثیر خصوصیات شخصیتی نماینده در فروش بیمه

 

خصوصیات یک نماینده بیمه

خصوصیات یک نماینده بیمه موضوع مقاله جدید وب سایت آکادمی بیمه میباشد .امروزه در راستای توسعه شبکه های تخصصی فروش برای شرکت های کالایی و خدماتی و اعطای مدارک آکادمیک و مدارج مختلف در زمینه این کسب و کارها ، کتاب‌ها ، لوح ها و همایش ها و کلاس های آموزشی-انگیزشی فراوانی برای ارتقای کمی و کیفی فروش ، تدوین و برگزار می‌شود. در کشور ما و بالاخص صنعت بیمه نیز ،این مهم در سالهای اخیر بوده و شرکت های بیمه ای سعی در کسب حداکثر جایگاه در بازار فروش بیمه دارند.

رویکرد موثر و مثبت بیمه پاسارگاد در تشکیل سازمان فروش که خود در کاهش بیکاری ، طلیعه ای مبارک و به جاست ، از منظر تعلیم و بکارگیری نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه قابل بررسی است.هر چند ، افزایش فروش مهم است لیکن مانایی و تداوم آن توسط بیمه گذاران نیز ضروری است، به این معنا که نماینده ای برای فردی بیمه عمر ثبت نام می کند و آن بیمه گذار پس از تادیه یک یا چند حق بیمه از پرداخت اقساط در سنوات آتی منصرف می‌شود و به عبارتی بیمه عمرش به منصه ظهور نرسیده و آن چند قسط هم می شود باری به هر جهت!

خصوصیات یک نماینده بیمه

مبرهن است که این رویداد ، یک فروش درست و استاندارد بیمه عمر نیست ، یعنی ثبت نام بیمه ای که به درد بیمه‌گذار نخورد اگر انجام هم نشود فرقی به حال بیمه گذار نخواهد کرد. در بادی امر،علل عدم پرداخت را می توان در وضعیت مالی بیمه گذار ، رقابت ناسالم شرکت های دیگر و موارد متفرقه دانست اما صاحب نظرانی که خود تجربه انبوهی در فروش دارند و علاوه بر مباحث نظری فروش ، به طور میدانی بیمه فروخته‌اند دلیل ژرف تر برای این چالش قائل اند و آن عدم کیفیت مشاوره نخست است.

میخوام این مقاله رو بخونم
آموزش فروش بیمه عمر

 

با رعایت این موضوع شاید تحت هر شرایطی بیمه گذار خود را ملزم بر ادامه پرداخت نماید چرا که به خیر و منفعت بیمه‌نامه از روز آغازش واقف است. همانطور که می دانیم ، مشاوره ای درست است که اصول هفتگانه فروش اعم از ارتباط سازی ، اعتماد سازی ، و نیاز سنجی و…. در آن رعایت شده باشد. برای ایجاد تعهد و تعلق بیمه گذار در تداوم این قرارداد بلندمدت ، باید پا را فراتر گذاشت و برای وی دغدغه ایجاد کرد. این دغدغه آفرینی ، در راستای هدفی خیر برای اوست که گفته اند: هدف ، وسیله را توجیه می کند.

خصوصیات یک نماینده بیمه
خصوصیات یک نماینده بیمه

خصوصیات یک نماینده بیمه

در سلسله کلاسهای آموزشی که برای نمایندگان برگزار میشود همه موارد ذکر می‌شود اما گاه دیده می شود برای تبیین مشاوره موفق و نتیجه بخش، فرم و چارچوب های سلیقه ای خاص با حداقل انعطاف ، دیکته می شود که شاید برای همان مدرس پوئنی مثبت بوده ولی انجام همان سکنات و حرکات برای نماینده یا هر شخصی ، تصنعی جلوه کند و بیمه گذار بر اساس این عدم صداقت رفتاری به بیمه به دلسرد شود چرا که اصل در فروش بر این است که مشتری ابتدا باید فروشنده را بخرد ، سپس کالای وی را.

هرچند شنیده ایم که چارلی چاپلین در مسابقه{ چه کسی به چاپلین شبیه تر است ؟}شرکت کرده و شگفت آنکه مقام سوم را کسب می‌کند ،اما باید اذعان کرد که چنین اتفاقی هنرپیشگی است و کار هنرمندان، و کمتر کسی می‌تواند دقیقاً مانند فرد دیگری شود و موفق از آب درآید.

میخوام این مقاله رو بخونم
فنون ارتباط موفق

خصوصیات یک نماینده بیمه

صد البته رعایت ادب ، خوش خلقی ، وجاهت، صراحت و وضوح کلام ، همگی از اصول واجب یک مشاوره موفق است و ما نیز در نوشتارهای آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت اما از طرفی برای تبیین این موارد در افراد ، مته به خشخاش گذاشتن جایز نیست.فی المثل ،تاکید بر اینکه مشاوره با فلان تنالیته صدایی ،زبان بدن خاص {مانند فردی مشخص}، رفتار معین و ماشینی ، بزرگ نمایی در مزایای بیمه و شعار دادن افراطی ، انجام بگیرد 

ممکن است برای مشتری عدم مئوانست و برقراری ارتباط و کسب اعتماد را در پی داشته باشد و هرچند بیمه ثبت نام کند ولی به زودی از ادامه آن منصرف شود. نگارنده بر این باورم که ایرانیان مردمی بسیار حاذق و باهوش اند و رفتار ماشینی و مسخ شده را به سرعت تشخیص می‌دهند. این موضوع در جوامع کوچکتر مانند شهرستانها و روستاها از حساسیت بیشتری برخوردار است چرا که غالبا از شخصیت حقیقی نماینده فروش مطلع اند و کوچکترین تضادی ممکن است بازخورد منفی در پی داشته باشد.

خصوصیات یک نماینده بیمه

هرچند بنده از نگاه به جامعه شناسی به موضوع نگاه نگران می نگرند اما و تجربه و غور در مسئله بر این امر در خواست کرد که در طول سال فرمودند: التجربه فوق العلم. مطمئناً بهترین راهکار پیشرو در جلوگیری از این مشکل همان راستی است. راستی در گفتار و کردار.

الف-راستی در گفتار: نماینده می‌تواند مزایا و اهمیت بیمه عمر را راست و درست بیان کند اما در ادامه با شعار دادن و برکشیدن بیش از حد خود و شرکت بیمه گر ، انتقاد و استهزای شدید سایر شرکت‌های بیمه، فصل الاحتیاج بودن یک بیمه عمر برای بیمه شده ، رویاپردازی زیاد و قس علی هذا، بیمه گذار آگاه و دانا را از قبول یا ادامه بیمه نامه منصرف کند. این چالش،به آموزش وی راجع می شود که تا چه میزان بر راست گویی و بیان ابعاد واقعی بیمه عمر تاکید شده است. بند بر این باورم که علی رغم نظر برخی جلوگیری از این موارد، تاثیر بهتری در فروش خواهد داشت و دست یازیدن به هر چه برای فروش حتی تاثیری منفی در پی دارد.

میخوام این مقاله رو بخونم
کلمات سحرآمیز در فروش

خصوصیات یک نماینده بیمه

با داشتن اطلاعات جامع و کافی از بیمه عمر و تامین آتیه می‌توان بر این خلا فائق آمد چرا که اغراق و بزرگنمایی می توان سه عیب بزرگ  به همراه آورد:

1-عدم ثبت یا عدم پرداخت بیمه گذار در آینده ای نزدیک

2-شکایت و عدم رضایت بیمه گذار هنگام وصول خسارت جانی

3-لکه دار شدن نام و جایگاه بیمه ممتاز و مردمی پاسارگاد

ب-راستی در کردار:این بخش مهم ترین قسمت نوشتار حاضر می باشد و به این معناست که مشاور بیمه باید در عین رعایت ادب، برخورد مناسب ، داشتن آگاهی و کاربرد سخنان درست،همان باشد که جوهره و شخصیت حقیقی اوست و در یک کلام {نقش بازی نکند.}

اخلاق حرفه ای نیز بر این موضوع پافشاری می‌کند زیرا اگر مشاور ، در زندگی شخصی و حوزه غیر کاری بسیار متفاوت از شخصیت کاری باشد ، درئغ رفتاری وی نتیجه عکس را برایش به ارمغان خواهد آورد.

خصوصیات یک نماینده بیمه

چه موجز و زیبا سعدی سرود که:

راست گو که راستان رستند                          در جهان راستان قوی دستند

راه پیشرو چنان که در تیتر نوشتار آمده همان مانور بر پوئن های شخصیتی نماینده می باشد.در واقع، آنچه که خلق طبیعی او می توان قلمداد کرد.در مثل اگر نماینده ای در خانواده ای بازاری پروش یافته و اخلاق داد وستد بازاریان را به خوبی می‌داند،ضرورنی ندارد که این المان خوب را رها کرده و به شکل یک معلم رفتاری تصنعی و آموزگار مآبانه در حین مشاوره نشان دهد.

میخوام این مقاله رو بخونم
اشتباه ما در گوش دادن ، چگونه به طور موثر گوش کنیم؟

بالعکس ،اگر نماینده ای در خانواده ای فرهنگی نشو و نما کرده و قدرت انتقال مطلب بیشتری دارد ، زیبنده نیست که در کسوت اهل معامله و ادبیات بازار درآید بلکه بهتر است با همان مختصات شخصیتی آموزگاران ، در کمال صداقت و آرامش ، فواید بیمه عمر را توضیح دهد. اطلاع از این موضوع در ابتدای فعالیت نمایندگان به تعیین جامعه هدف در روش ، کمک شایانی به نماینده خواهد کرد. در هر حال ، عوض کردن شخصیت بنیادی نماینده در دوره ای محدود ، ناممکن به نظر می‌رسد و هرچند فردی دیگر با خصایل مشخص در مشاوره موفق است اما اجرای همان کنش‌ها برای این فرد ، چه بسا بازخوردی منفی به همراه داشته باشد.

خصوصیات یک نماینده بیمه

پس طبیعی بودن مشاور برگ برنده ای است که برخی از آن غافلند و صلاح است در نیل به موفقیت در این شغل ، بر همان اصول مشترک از جمله دانش بیمه ای ، برنامه ریزی ، هدفمندی ، تلاش و راستی و ادب ، تاکید شود و با پروراندن هرچه بیشتر این فاکتورها نماینده به استاندارد لازم برسد و از همسان سازی تمام خصایل شخصیتی و پیچیدن نسخه ای واحد برای همه پرهیز شود.

هدف ، استفاده از تفاوت ها برای فروش در بازاری متفاوت است.

[btn btnlink=”https://academibime.com/suggest-a-lot-of-options/” btnsize=”large” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″]پیشنهاد گزینه های زیاد[/btn][btn btnlink=”https://academibime.com/emotional-and-emotional-intelligence/” btnsize=”large” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″]6 راه برای تقویت هوش هیجانی و احساسی[/btn][btn btnlink=”https://academibime.com/retirement-insurance/” btnsize=”large” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″]بیمه عمر و تامین آتیه و مشکلات بازنشستگان[/btn][btn btnlink=”https://academibime.com/storesite/” btnsize=”large” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″]فروشگاه سایت[/btn][btn btnlink=”https://academibime.com/inappropriate-product/” btnsize=”large” bgcolor=”#8224e3″ txtcolor=”#ffffff” btnnewt=”1″]ارائه محصول نامناسب[/btn]

میخوام این مقاله رو بخونم
به حرف مشتری توجه نمیکنیم

سورس

وحید طهماسبی هستم با سابقه 8 ساله بازاریابی و فروش که در کسوت های مختلف از جمله مسئول فروش و مدیر فروش فعالیت داشتم و در حال حاضر مشغول آموزش به علاقه مندان این حوزه هستم

کانال تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۰

مقاله های مرتبط :

جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

۳ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است