تمام مطالب برچسب : ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه

مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری  مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه این  عنوان مقاله جدید وب سایت آکادمی بیمه میباشد که در این هفته به بررسی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری به ان میپردازیم لطفا تا اخر این مقاله با ما همراه باشید. با توجه به وضعیت موجود شرکت های بیمه در بیمه های عمر و تامین آتیه ،ضعف در مدیریت ارتباطات اثربخش و کارا با مشتریان باعث کاهش سهم بازار و سودآوری آنها خواهد شد. ابتدا باید با مروری بر ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری و ضرورت آن در خدمات بیمه های عمر و تامین آتیه و همچنین مدل های گوناگون ارائه شده ، به شناسایی عوامل […]