تمام مطالب برچسب : اموزش بیمه

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر چیست؟ پس انداز طلایی برای اینده بیمه عمر چیست ؟ به منظور ایجاد پس انداز مطمئن، تامین اتیه افراد و کاهش دغدغه و نگرانی در طول زندگی، شرکت بیمه پاسارگاد در راستای اهداف حمایتی از بیمه گذاران خود طرح نوین بیمه عمر وتامین اتیه را بر مبنای بیمه نامه جامع عمر، هم زمان با سایر کشورهای پیشرو، در ایران عرضه می نماید.در این طرح افراد با پرداخت مبالغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در اتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر را نیز خواهند داشت. تعهد بیمه پاسارگاد در این بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت ، پرداخت اندوخته بعلاوه سود مشارکت در منافع به صورت یکجا […]