تمام مطالب برچسب : تمرین با فروش

سه تمرین حیاتی ویژه نمایندگان و فروشندگان بیمه

سه تمرین حیاتی ویژه نمایندگان و فروشندگان بیمه

سه تمرین حیاتی ویژه نمایندگان و فروشندگان بیمه تمرین فروش تمرین فروش برای نمایندگان بیمه یکی از نیاز های اساسی و واجب روزمره تمام نمایندگان فعال میباشد ما در تیم های موفق شاید ان هستیم که نماینده وقتی به موفقیتی می رسد فقط با گفتن اینکه من بار ها تمرین کردم تا به این نقطه رسیدم کلام خود را  شروع میکند و دقیقا با همین جمله هم تمام میکند پس تمرین فروش یکی از عواملی هست که شما را در فروش موفق میکند. با ما همراه باشید در ادامه مقاله قطعا مطالب مفیدی خواهید شنید. تمرین شماره 1: با صدای بلند صحبت کنید:تمرین فروش از همکارتان بخواهید به اندازه ی سه یا چهار پاراگراف{در حدود 10 تا 12 جمله ای […]