تمام مطالب برچسب : خلاقیت

خلاقیت چرا و چگونه ؟

خلاقیت چرا و چگونه ؟

خلاقیت چرا و چگونه ؟ خلاقیت چرا و چگونه ؟ خلاقیت چرا و چگونه ؟ برای انکه بتوانیم در هر کاری ایده های خلاقانه ای بدهیم باید اصول کار های خلاقانه را بدانیم و سعی کنیم آن ها را رعایت کنیم. با ما همراه باشید در وب سایت آکادمی بیمه تا به اتفاق مقاله زیر را مورد بررسی قرار دهیم تعریف خلاقیت : خلاقیت چرا و چگونه ؟ یک فکر یا ایده جدید که ترکیبی از ایده های قدیمی است را خلاقیت گویند. داشتن توانایی ساخت ایده های نو به توانایی شما در تشخیص ارتباط بین موارد ظاهرا غیر متجانس بستگی دارد خلاقیت یعنی کنار هم قرار دادن افکار و ایده هایی که تا قبل از این پنداشته می‌شد که به […]