تمام مطالب برچسب : مدیریت

مولفه های هوش مدیریتی

مولفه های هوش مدیریتی

مولفه های هوش مدیریتی ما را با سبک جدیدی از مدیریت آشنا میکند که میتوانیم با استناد کردن به این نوع هوش های مدیریتی گفت که هر شخص میتواند….  لطفا در ادامه مقاله با ما باشید در وب آکادمی بیمه با مقاله مولفه های هوش مدیریتی هوش مدیریتی در مولفه های هوش مدیریتی برای موفقیت در زندگی شخصی و کسب و کار باید بتوانیم بر خودمان مدیریت قوی داشته باشیم و برای این مهم پنج هوش را با نگاه جامعه نگری به کار گیریم. هوش ریاضی-منطقی چیست ؟ شاید شما هم تصویر یک کودک باهوش ، کم حرف با یک عینک گرد بزرگ روی صورت را که در اکثر فیلم ها و داستان های کودکان به عنوان مغز متفکر و نابغه […]

مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی

مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی

مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی و داشتن برنامه‌های تجاری عملاً بیهوده است.تاجران باید بدانند که چه فاکتورهایی در تجارت آنها موفقیت محسوب می‌شود و نیز باید بتوانند آنها را اندازه گیری کرده و تفاوت میان مقادیر اندازه گیری شده ، معیارهای تعیین شده و شاخص ها را بررسی کنند. برای بازاریابی ترکیب سه عامل