تمام مطالب برچسب : مهارت ارتباط با دیگران

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

توسعه مهارت های ارتباطی مهارت های ارتباطی مهارت های ارتباطی  یکی از قدیمی ترین و عالی ترین دستاوردهای بشر محسوب می‌شود انسان اولیه همواره از دو کارکرد اصلی ارتباط یعنی کارکرد در جهت حفظ حیات و طلب یاری از دیگر انسان ها برای تامین نیازهای اولیه خود و همینطور ایجاد روابط و فعالیت‌های اجتماعی سود جسته است. همین امر زمینه‌سازی ایجاد زندگی اجتماعی و برقراری روابط بین انسان‌ها در طول تاریخ بشریت شده است در این مقاله با ما همراه باشید در وب سایت آکادمی بیمه  گوینده و شنونده خوبی نیستیم اغلب ما انسانها در تعامل با یکدیگر یا گوینده خوبی نیستیم یا از هنر گوش کردن کم‌بهره یابی بهرایم و این دو ضربه اساسی تاثیر قابل ملاحظه ای در برقراری […]