تمام مطالب برچسب : هیچ چیز غیرممکن نیست

هیچ چیز ناممکن نیست

هیچ چیز ناممکن نیست

هیچ چیز ناممکن نیست هیچ چیز ناممکن نیست هیچ چیز ناممکن نیست متأسفانه شکست نیز می تواند مانند موفقیت به یک الگو در زندگی تبدیل شود. شما خود سازنده الگوها و سرمشق های زندگی خود هستید.فروشنده ماهر و حرفه ای بهترین و  پربازدید ترین زمان در طول روز را برای فروش می‌گذارد و مصرانه از این زمان پاسداری و با دقت بسیار سرمایه‌گذاری می‌کند. در واقع زمان پربازده برای فروش بسیار محدود است. گذشته از نحوه تقسیم‌بندی زمان خود ، در طول روز نهایتا میتوانید شش ساعت مفید را برای فروش بگذارید. هر چه وقت بیشتری به ملاقات رو در رو با مشتریان واقعی بدهید ، بیشتر فروش خواهید داشت و بر عکس هرچه بیشتر وقت تلف کنید ، فروش کمتری […]